היטל השבחה – כמה זה ומתי משלמים?

1972864 (3)-min

היטל השבחה משולם בעת מכירה של נכס והוא מהווה תשלום לרשות המקומית בגין הרווח שנוצר לבעל הנכס לאור העלייה בשוויו של הנכס, לאחר שהחזיק בו כמה שנים.

 

תחשיב היטל השבחה

תחשיב היטל ההשבחה הוא נושא מורכב כיוון שמחשבים אותו על פי כמה פרמטרים. הגדרת החוק היא תשלום חובה בהתאם לתוכניות, הקלות, היתרים אשר גרמו לכך שערך הנכס עלה. שמאי המקרקעין מחשב מראש את המס הצפוי כיוון שבמקרים רבים מדובר בסכומים גבוהים ומשמעותיים.

הגורם אשר מחשב את שוויו של היטל ההשבחה הוא הוועדה אשר מסונפת לרשות המקומית. התחשיב מביא בחשבון את מחצית ההשבחה לאור העלויות ששילם בעל הנכס עבור הרחבת השטח.

בין הגורמים המשפיעים על גובה היטל ההשבחה, שווי רכישת הנכס מול שוויו היום, אם מדובר בנכס שהתקבל בירושה הדבר מחושב אחרת אם מדובר בדירה יחידה שהייתה שייכת בזמנו לבעל הנכס אשר הוריש אותו לילדיו ללא תמורה.

היטל זה הוא על נכסים בגודל מינימלי של 140 מ"ר ומעלה, על דירות קטנות לא חל מס זה.

גובהה של השומה משתנה אך מדובר בסכומים אשר נעים בין עשרות למאות אלפי ₪. נתון זה הוא לא פעם את לשון המאזניים בקבלת ההחלטה אם למכור את הנכס או לא, לאור הנתח המשמעותי של המס מתוך הכספים אשר מתקבלים בתמורה למכירת הנכס.

 

בדיקת היטל ההשבחה

שמאי מקרקעין בוחן לעומק את שומת היטל ההשבחה כדי לוודא שהיא תקינה. אם קיימות השגות, מגיש בעל הנכס ערעור לרשות המקומית על גובהה של השומה. בהתאם לנסיבות ולמידע, מחליטה הרשות המקומית אם להיענות לבקשה ולהפחית בדרישה הכספית של השומה או להשאיר אותה כמות שהיא.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אתכם