מיסוי במסחר באינטרנט – כל ההדגשים שחשוב להכיר

1966575-min

המסחר באינטרנט הופך להיות מקובל ונפוץ לאורך הזמן. אנשי עסקים מפיקים ממנו רווחים שעליהם יש לשלם מיסים על פי החוק. המיסים המקובלים הם מס הכנסה ומע"מ וקיימים כללים שונים לגביהם שנקבעו על ידי רשויות המס. מס הכנסה בישראל נחשב מס פרסונאלי. כלומר הוא מוטל על האדם או הגוף המוכר ומרוויח. כל עסקת רווח חייבת להיות מדווחת. מדובר על כל עסקה כולל אם היא חד פעמית, קטנה וכדומה. ניתן לקזז מההכנסות את ההוצאות. כך למשל, עלות רכישת המוצר, עלויות תפעול שונות לחברות האינטרנט השונות, למשלוחים וכדומה. 

מס טריטוריאלי לזרים

על חברות ואנשי עסקים זרים מוטל מס טריטוריאלי כאשר הקריטריון הינו מקום הפעילות של העסק. יכול להיות מצב בו על העסק הפעיל מהארץ מוטל מס ישראלי, ובנוסף, מס על ידי מדינת האם בו הוא רשום. לשם כך, קיימת אמנה למניעת כפל מס. קיימים כללים שונים המגדירים את הסיטואציות השונות בהן פועלים העסקים הזרים ויש התייחסות, כמובן, לנושא המסחר האלקטרוני ומיקום השרתים בהם משתמשים. בסופו של דבר  ובמרבית המקרים, יחויב העסק או איש העסקים לשלם מס אחד או הסכום ששולם כפליים יוחזר לו.   להמשך קריאה אודות מיסוי במסחר מכוון

תשלום מע"מ

עסק המייבא מוצרים מחו"ל לארץ חייב לשלם מע"מ על המוצרים גם אם הם פטורים מתשלום מס. והדבר נכון לכל ישות כולל עוסק מורשה ועוסק פטור. עוסק מורשה רשאי לקזז מהתשלום את המע"מ שגבה מלקוחותיו. עסק המייצא מוצרים יהיה זכאי לרוב, למע"מ בשיעור אפס למעט מקרים חריגים. בשני המקרים הנ"ל יש להחזיק ברשומון יבוא או יצוא על שמו. קבלת היתר להפקת רשומון נעשה בתנאים שונים, ובין היתר בהיקף הפעילות ותדירותה. מומלץ להיעזר ברואה חשבון בעל ידע וניסיון בתחום. למידע נוסף פנו לשגיא משעלי רואה חשבון

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אתכם