באילו מקרים ניתן לבצע ביטול חוזה קניית דירה

עורך דין זהו אדם אשר מורשה בנתינת ייעוץ משפטי ותפקידו לייצג את האזרח מול רשויות החוק. באביבי משרד עורך דין, אנו מטפלים בדיני חוזים ובכל הקשור להפרות חוזים, ביטול חוזים ועוד.

> למדו מהו ייפוי כח מתמשך

חוזה וביטולו

עקרון חשוב ביותר בדיני חוזים הוא שחוזים חייב לקיים. כשחוקקו חוק זה, ראו לנכון שישנם חוקים שלא תמיד יהיה ניתן לקיים את ההתחייבות לחוזה, ולכן נקבעו מקרים בהם ישנה תמיכה לצד הנפגע לאחר שהפרו מולו החוזה. ישנן שתי עילות לדרוש ביטול חוזה, האחת, עקב הפרה יסודית את ההסכם, זוהי הפרה שנפגע מהפרת חוזה, לא היה מתקשר עם המפר בחוזה זה אם ידע כי המפר יפר את ההסכם בהפרה זו. או, הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתהיה יסודית. השנייה, עקב הפרה שאינה יסודית, אבל אז על הצד הנפגע לתת הודעה לצד המפר בהפרה לא יסודית את ההסכם לתקן את ההפרה ותוך זמן סביר. כלומר, ישנם הבדלים נגלים ביניהם. בהפרה יסודית, ניתן לדרוש את ביטול ההסכם מבלי לתת לצד השני אפשרות לתקן את ההפרה. ובהפרה לא יסודית, הנפגע חייב לתת למפר הזדמנות לתקן את ההפרה ואינו יכול להודיע על ביטול ההסכם עקב הפרה.

הודעה על ביטול חוזה

במקרה של הפרה יסודית את החוזה, ההודעה על ביטול החוזה צריכה להתבצע תוך זמן סביר ממועד שנודע לו על ההפרה. ואילו במקרה של הפרה לא יסודית את ההסכם, הנפגע צריך לתת ארכה למפר על מנת שיוכל לקיים את ההסכם, ואם לא קיים אותו בזמן שנקבע, תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה.

השבה ופיצויים לאחר ביטול

לאחר ההודעה על ביטול הסכם המפר צריך להחזיר לנפגע את מה שקיבל לפי החוזה או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל. נפגע עקב הפרת חוזה, רשאי לדרוש פיצויים על הנזקים שנגרמו לו עקב הפרת החוזה על ידי המפר, יחד עם זאת להקטין את הנזק כמה שאפשר.

משרדנו מטפל בתביעות לביטול חוזה קניית דירה ובתחומים נוספים, נשמח לעמוד לשירותכם, צרו עמנו קשר.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אתכם